پرینترهای چاپ عکس

پرینترهای چاپ عکس پرینترهای چاپ عکس در آینده ، کیفیت چاپ عکس با پریتنرهای جوهر افشان به پای پرینترهای Photo برسد، اما حداقل در حال حاضر می توان گفت که کیفیت چاپ عکس با این دو ، تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارد.اگر کیفیت چاپ عکس در پرینترهای جوهر افشان رنگی، در حال نزدیک شدن به عکسهای واقعی باشد ، Photo Printer ها از هم اکنون کیفیتی مشابه واقعی تولید می