شارژ کارتریج ۱۷a

شارژ کارتریج 17a شارژ کارتریج 17a از خدماتی است که شرکت ایران چاپگر در محل انجام داده و تمامی شارژ ها با تونرهای اصلی بوده و بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب می باشد.شارژ کارتریج 17a باعث می شود که بعد از اتمام تونر اصلی کارتریج این مدل پرینتر نیازی به خرید کارتریج نبوده.هزینه شارژ کارتریج 17a توسط ایران چاپگر که با تونر های اصلی انجام می شود مناسب است.شارژ