نمایندگی شارژ کارتریج

نمایندگی شارژ کارتریج نمایندگی شارژ کارتریج ایران چاپگر به شما توصیه می کند که در زمان اتمام تونر کارتریج سریع برای شارژ یا خرید کارتریج جدید اقدام نمایید. پرینتر شما اگر قدیمی باشد پیغامی مبنی بر اتمام تونر نمی دهد شما در این زمان باید از برخی نشانه های دیگر این را متوجه شوید. هنگامی که پرینت شما کمرنگ است و یا اینکه سفید چاپ می کند باید به نمایندگی