شارژ کارتریج 201a

شارژ کارتریج 201a شارژ کارتریج 201a جهت پرینترهای hp 277و نیز hp 477 میباشد.این پرینترها که قابلیت چاپ رنگی را دارند از محبوبیت بالایی در بین پرینترهای هم رده خود برخوردار هستند.شارژ کارتریج 201a در ایران چاپگر با استفاده از تونرهای اصلی انجام میگیرد،چرکه استفاده از تونرهای بی کیفیت باعث صدمه جدی به خود پرینتر میشود.شارژ کارتریج 201a به دو صورت انجام میگیرد.یکی از روشها تماس با شرکت و یا