شارژ کاتریج hp

شارژ کاتریج hp از خدماتی است که شرکت ایران چاپگر در محل انجام داده و تمامی شارژ ها با تونرهای اصلی بوده و بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب می باشد.شارژ کارتریج باعث می شود که بعد از اتمام تونر اصلی کارتریج نیازی به خرید کارتریج نوده و با شارژ کارتریج توسط ایران چاپگر که با تونر های اصلی انجام می شود و با همان کیفیت اصلی چاپ کرده و