شارژ کارتریج 79a

شارژ کارتریج 79a شارژ کارتریج 79a که کارتریج رایجی است که متناسب با پرینتر 12a و پرینتر 12w بوده و دستگاه های بسیار کاربردی هستند  برای شرکت ها و همچنین برای منازل و استفاده شخصی نیز مناسب است. بعضی ها نمی دانند که کارتریج پرینتر قابل شارژ بوده و بعد تمام شدن تونر کارتریج یا همان جوهر کارتریج ، کارتریج پرینتر را دور انداخته و کارتریج نو خریداری می کنند.