شارژ کارتریج پرینتر کانن

شارژ کارتریج پرینتر کانن تصور اشتباهی که در مورد زمان شارژ کارتریج پرینتر کانن وجود دارد این است که اکثر کاربران بر این باورند که می توانند با استفاده کم از پرینتر زمان شارژ کارتریج پرینتر کانن را به تعویق اندازند. برای مثال اگر ماهی یک یا دو برگ چاپ رنگی از چاپگرهایشان بگیرند، میتوانند حداقل تا دو سال از کارتریج شان استفاده کنند.این در حالی است که اگر پرینتر های رنگی