شارژ کارتریج لیزری در محل

شارژ کارتریج لیزری در محل شرکت های سازنده پرینتر بعد از تولید پرینترهای جوهرافشان با یک مشکل روبرو شدند که بعد از اتمام شارژ آنها که دیگر قادر به پرینت نبودند و باید کارتریج آنها بصورت کامل تعویض میشد و کاربران این نوع پرینتر ها باید هزینه تقریبا زیادی صرف می  کردند تا پرینتر آنها دوباره قادر به پرینتر باشد، این امر برای اشخاصی که از این نوع پرینتر ها