قیمت پرینترهای تک کاره hp

قیمت پرینترهای تک کاره hp پرینترها و چاپگرها از تجهیزات جانبی رایانه به شمار می آیند. توسط این پرینترها متن و نوشته ها را بر روی کاغذ به راحتی می توانید چاپ کنید. پرینترهای لیزری در اداره و منازل از پرکاربردترین ها می باشد. پرینتر لیزری یگ چاپگری است که از تونرکارتریج برای چاپ متن بر روی کاغذ استاده می شود. پرینترهای لیزری در انواع تک کاره و چندکاره در