کارتریج های قابل شارژ

کارتریج های قابل شارژ شارژ کارتریج لیزری برای انواع پرینتر های لیزری امکان پذیر بوده و بعد از شارژ کارتریج های لیزری پرینتر شما همانند کیفیت اولیه قادر به پرینت بوده و کیفیت پرینتر بعد از شارژ به هیچ وجه کاسته نشده و مانند گذشته بوده است. نباید این موضوع فراموش شود که کیفیت پرینت بعد از شارژ کارتریج رابطه مستقیم با تونر ( جوهر ) داشته و در انواع