انواع پرینترهای HP

انواع پرینترهای HP انواع پرینترهای HP با توجه به طراحی های شرکت HP بسیار متنوع بوده و تنوع در مدل ها با توجه به نوع و کارکرد بسیار زیاد بوده است.شرکت HP با طراحی های هوشمندی که در پرینتر ههای خود دارد باعث شده که در هر دسته بندی که شامل پرینترهای جوهرافشان، پرینترهای لیزری سیاه و سفید ، پرینترهای رنگی لیزری، پرینترهای چندکاره، پرینترهای قابل حمل می شوند، در